Azt már Te is felismerted, hogy nem elég a jó termék vagy szolgáltatás, ezt el is kell juttatni a fogyasztókhoz.

Na de hogyan tovább...

A mi munkánk, hogy vállalkozásodnak megtervezzünk erre, egy személyre szabott, hasznos és költséghatékony megoldást.

 Merj álmodni egyet, mert Neked is lehet sablonoktól mentes, egyedi arculatod,
logód, weboldalad és marketinged!

 

 

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.nyomas.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus megrendelési űrlapon keresztül történik. 

 A nyomas.hu weboldalt a Pressair Bt. ( 4251 Hajdúsámson, Madár u. 6. ) a továbbiakban Szolgáltató üzemelteti.

1.2. A nyomas.hu weblapon az instant szolgáltatások igénybevétele a  leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A nyomas.hu nem kér ügyfeleitől regisztrációt, de az ÁSZF elfogadása nélkül megrendelés nem jöhet létre.

1.4. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését elektronikus úton fogadja be.

 

2. Megrendelés 

2.1. A megrendelendő csomagot annak termékoldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha amegrendelés előtt a szolgáltatással kapcsolatban kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésre a megadott elérhetőségeken.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett ár, ami mindig nettó összeget jelent, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A szolgáltatás vételára tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.3. A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.  

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az oldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.6. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Ha az Ügyfél megfelelőnek tartja a szolgáltatást, és úgy döntött, hogy meg szeretné rendelni, akkor azt a "Megrendelés" gombra kattintva megteheti.  Megrendelés esetén az Ügyfél megadja számlázási címét. 

2.7. Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően az Ügyfél részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja, mely az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek minősül. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

2.8. Az Ügyfél ajánlati kötöttsége - amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 24 órán belül hozzá megérkezik - a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkanapnak nem minősülő szombati napok, ezen felül a vasárnapi napok, valamint a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. 

 

3. Szállítás és fizetési feltételek

3.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut házhoz szállítja saját szállítóeszközeivel vagy futárcég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát és szállítási költségét nem befolyásolja

3.2. A megrendelt és visszaigazolt termék kiszállítása 4 héten belül belül kizárólag munkanapon kerül sor, a Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az Ügyfélnek a kiszállítás idő intervallumára vonatkozó igényét. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Szolgáltatás díjának kiegyenlítéséig a szellemi termékek jogai a Szolgáltató birtokában maradnak.

3.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatást a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 

4. Elállás joga, módja, következményei 

4.1. Az Ügyfél a megrendeléstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. 

Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. 

Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

 

5. Egyebek 

7.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja.

Ide mindegyikünkről kéne írni pár sort.

Meg kéne egy jó fotó is szerintem, egész alakos, amin egyszerre vagyunk rajta, meg mindenkiről egy jó portré sem ártana.

Ezeket kitaláljuk, meg megcsináljuk, ha jöttök.

Nem lenne az se rossz, ha mindenkiről lenne valami személyes is.

Partnerek

afium_1424543346.jpg
Details Gallery

Áfium Vadbefogás

Brand
benefit-logo_1424543392.jpg
Details Gallery

Benefitt Gyermekdivat

Brand
borostyan-logo_1424472189.jpg
Details Gallery

Borostyán Shop

Online
cooper-logo_1424472191.jpg
Details Gallery

Cooper Patent Search

Online
farfax-logo_1424472194.jpg
Details Gallery

Fairfax Saluting

Brand
grassdrop-logo_1424472195.jpg
Details Gallery

Grassdrop búzafűlé

Pack
herbaria-logo_1424472197.jpg
Details Gallery

Herbária Balance

Brand
horvati-logo_1424472198.jpg
Details Gallery

Horváti szörpök

Pack
liberated-logo_1424472200.jpg
Details Gallery

Liberated Smile

Brand
monostorikaposzta-logo_1424726754.jpg
Details Gallery

Monostori Káposzta

Print
kemences-logo_1424805844.jpg
Details Gallery

Sütés, főzés kemencében

Print
szinhazbajarok-logo_1424472203.jpg
Details Gallery

Színházbajárók

Online
vojth-logo_1424472204.jpg
Details Gallery

Vojth Laser Technic

Online